Hei, alle egebergere!
Skjærtorsdag 13. april 2017 blir det tradisjonsrike
fristilrennet Egebergrennet arrangert for 49. gang!

Arrangører av Egebergrennet
Hodalen Idrettslag og Tolga Idrettslag

Kontakt: post@egebergrennet.no

 

Velkommen til
Egebergrennet 2017

Egebergrennet - påskas massemønstring på ski!

Utdrag fra bokas innledning:

“Gjennom årenes løp har det blitt publisert en del stoff om Ferdinand Julian Egeberg. De mange minneordene om ham ga allerede etter hans bortgang et ganske bredt bilde av mannen. Senere har andre bidradd til å portrett ere Egeberg, ikke minst barnebarnet Ferdinand Finne. I sine erindringsbøker skildrer Finne med stor varme begge sine besteforeldre i Oscarsgate i Kristiania. Med disse beretningene og ikke minst med Egebergs egne dagbøker som kilde har jeg tidligere skrevet en del artikler om kammerherren og jegeren Egeberg.
   Mindre kjent enn dette skriftlige materialet om Egeberg er nok de to muntlige overleveringene som er tatt opp på bånd, med beretninger om både barn og voksne som utførte ulike tjenester for Egeberg når han var på Tolga. En CD med kopi av disse opptakene følger med som vedlegg bak i boka.
   For å gjøre både mine egne artikler og en del annet publisert materiale om Egeberg mer tilgjengelig, har jeg valgt å samle dette stoffet og gi det ut i bokform. Boka som nå foreligger, inneholder dessuten en del nyskrevet materiale.”

Kammerherre Egeberg - Rypejeger og kongens mann, av Idar Tollan

Kr 325,-
+ forsendelse

BESTILL
(Epost direkte til forfatter)

Kammerherre Egeberg
Rypejeger og kongens mann

av Idar Tollan

ONLINE PÅMELDING EGEBERGRENNET
Egebergrennet - Hodalen-Tolga
Skiløpere - Egebergrennet - Tolga

Eksterne kilder

facebook_del_big
Skiløper

 

 

egebergrennet.no

© 2017 INGRAFO
Ajourført 13.04.2017 kl. 20:42:10