Fra start til mål

Start

Starten går fra Hodalen Fjellstue i Hodalen ca 15 minutters kjøretid øst for Tolga.

Start i trimklassen (uten tid) avvikles i tidrommet kl. 09:00 - 11:00 fra Hodalen Fjellstue, alternativt fra Bjørsjølia for de som går Egeberg14 (se nedenfor). Aktive og trim på tid starter kl. 11:00.

I hovedløypa er det drikkestasjon ved Telsjøbua, 7 km fra start.

Reservetrasé vil bli benyttet dersom værforhold tilsier det. Traséen er merket med grønt på løypekartet (se forsiden).

Egeberg 14

Egeberg14 er løypetrasé på 14 km for de som går i klassen trim uten tid og som ønsker en kortere løype og med mindre stigning enn hovedløypa. Starten er ved Bjørsjølia, deretter via Sumundshytta til Sætershallen.

Mål

Sætershallen på Tolga er mål for samtlige løpere. Her er det er garderober som løperne kan benytte. Husk å registrere innkomst ved Sætershallen.

Løpere som bryter må gi beskjed til rennleder Harald Jordet på mobil 911 81 543.

Premiering

Premieutdelingen vil foregå i rimelig tid etter rennets slutt i Sætershallen. Premieutdeling for cup-løpere foregår umiddelbart etter premieutdelingen for Egebergrennet. Trimløperne får sine merker/medaljer ved innkomst.

Premiering Egebergrennet
Trim: Premier trekkes ut

Utmerkelser
Merke i bronse, sølv og gull etter 1, 3 og 6 år
Medalje etter 10, 15 og 20 år
Etter 30, 35 og 45 år blir det gitt ut ei plate som limes på støtta

Fra og med 2020 er det ny premier, da støtta og sekken har gått ut av produksjon.

25 år: Krus fra Potteriet, Røros
35 år: Skillingsskål fra Potteriet, Røros
40 år: Klokke fra Potteriet, Røros
50 år: Pledd fra Røros tweed

Uavhentede premier ettersendes dessverre ikke.