Historie

Egebergstøtta. Vinter. Foto: Egebergrennet

Egebergrennet har fått sitt navn etter Kabinettskammerherre Ferdinand Julian Egeberg. Ferdinand Julian Egeberg fikk sin tittel etter Oscar IIs kroning i 1873 og var dermed kongens nærmeste mann i Norge.

Egebergslekta, opprinnelig dansk, var viktige støttespillere i Christianias kulturliv. I 1919 innstiftet han Egebergs Ærespris, norsk idretts høyeste utmerkelse. Egeberg brukte mye av sin tid på jakt og friluftsliv i Tolga Østfjell, der han omkom i ei vådeskuddsulykke i 1921, 79 år gammel.

På stedet hvor han døde ble det reist ei minnestøtte. Egebergrennet passerer forbi Egebergstøtta etter ca. 12 km.

Egebergrennet 50 år

Jon P. Brennmoen skrev følgende om Egebergrennets 30 første år i Hattil, Tolga ILs nyhetsblad, nr 1, 1999:

Den 9. februar 1967 innkalte Alv Normann Bakken Tolga idrettslag ved Thor Peder Broen, Hodalen idrettslag ved Nils Bakken og Tolga Jeger og Fiskerforening ved Hans Telebond til møte for å drøfte om det kunne arrangeres et turrenn over fjellet fra Hodalen til Tolga i den lea som det var vanlig å gå på ski når været var laglig på etterjulsvinteren. Tok en seg god tid hadde en sola i mot hele veien. En ville knytte rennet til Kabinettskammerherre Ferdinand Egebergs minne ved å la rennet gå om Egebergstøtta som lå i lea. Egebergs ærespris er Norsk idretts høyeste utmerkelse og så lenge innstifteren døde akkurat der støtta står, var sammenhengen til rennet god. Tanken var også at vinnere av Egebergs -ærespris skulle inviteres. Mange av dem var gode skilø-pere. Dette har en i liten grad lykkes med. Av de som har mottatt æresprisen har bare Ole Ellefsæter og Ragnhild Bratberg gått rennet. Det ble enighet om å prøve et renn allerede i 1967 og Skjærtorsdag 23. mars var det første av hittil 30 Egebergrenn et faktum.

Vil du lese mer?
Da kan du laste ned PDF-utgaven av heftet "Egebergrennet 50 år i 2018" (7 MB)

For å lese PDF-filer på pc/mac trenger du å laste ned og installere Adobe Acrobat Reader.

Egebergrennets totalvinnere gjennom 50 år

Last ned oversikten over rennets totalvinnere for årene 1967-2017 (PDF, 279 KB)

For å lese PDF-filer på pc/mac trenger du å laste ned og installere Adobe Acrobat Reader.

Kammerherre Egeberg - Rypejeger og kongens mann

Les om kammerherre Egeberg og hans utrolige historie.

Forfatter Idar Tollan skriver blant annet dette i bokas innledning:

“Gjennom årenes løp har det blitt publisert en del stoff om Ferdinand Julian Egeberg. De mange minneordene om ham ga allerede etter hans bortgang et ganske bredt bilde av mannen. Senere har andre bidradd til å portrett ere Egeberg, ikke minst barnebarnet Ferdinand Finne. I sine erindringsbøker skildrer Finne med stor varme begge sine besteforeldre i Oscarsgate i Kristiania. Med disse beretningene og ikke minst med Egebergs egne dagbøker som kilde har jeg tidligere skrevet en del artikler om kammerherren og jegeren Egeberg.

Mindre kjent enn dette skriftlige materialet om Egeberg er nok de to muntlige overleveringene som er tatt opp på bånd, med beretninger om både barn og voksne som utførte ulike tjenester for Egeberg når han var på Tolga. En CD med kopi av disse opptakene følger med som vedlegg bak i boka.

For å gjøre både mine egne artikler og en del annet publisert materiale om Egeberg mer tilgjengelig, har jeg valgt å samle dette stoffet og gi det ut i bokform. Boka som nå foreligger, inneholder dessuten en del nyskrevet materiale."

Boka kan kjøpes direkte av forfatteren. Egebergkomitéen formidler din interesse videre.

 

Kammerherre Egeberg. Bokomslag