Klasseinndeling

Aktive

15-16 år K/M
17-18 år K/M
19-20 år K/M
21-30 år K/M
31-40 år K/M
41-50 år K/M
51-60 år K/M
61-70 år K/M
71 år og eldre K/M

 

Trim på tid

En samlet klasse for 13 år og eldre.

 

Trim

Åpen for alle!