Egebergrennet har fått sitt navn etter Kabinettskammerherre Ferdinand Julian Egeberg. Ferdinand Julian Egeberg fikk sin tittel etter Oscar IIs kroning i 1873 og var dermed kongens nærmeste mann i Norge.

Egebergslekta, opprinnelig dansk, var viktige støttespillere i Christianias kulturliv. I 1919 innstiftet han Egebergs Ærespris, norsk idretts høyeste utmerkelse. Egeberg brukte mye av sin tid på jakt og friluftsliv i Tolga Østfjell, der han omkom i ei vådeskuddsulykke i 1921, 79 år gammel.

På stedet hvor han døde ble det reist ei minnestøtte. Egebergrennet passerer forbi Egebergstøtta etter ca. 12 km.

 

Referanser:
Kammerherre Egebergs Ærespris (NIF)
Vinnere av Kammerherre Egebergs Ærespris] (NIF)

egeberg_stotte_trans1
Egebergrennet - Hodalen-Tolga
Skiløpere - Egebergrennet - Tolga

Eksterne kilder

facebook_del_big
Skiløper

 

 

egebergrennet.no

© 2017 INGRAFO
Ajourført 31.10.2017 kl. 16:02:13

Nettstedet er ikke ennå oppdatert med
detaljer for 2018 - velkommen tilbake!